Energetische Morfologische Bloedtest (EMB): Compleet Bloedonderzoek

Wat is een Energetisch Morfologische Bloedtest?

Met behulp van de Energetisch Morfologische Bloedtest kan worden vastgesteld of er sprake is van bepaalde infecties, auto-immuunziekten, bloedarmoede en schildklierafwijkingen. Echter, er kan nog veel meer informatie uit deze bloedtest worden gehaald. Hierbij kun je denken aan preklinische belastingen (voor de ziekte merkbaar wordt) en energetische belastingen.

De EMB-test bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Hematologie
 2. Levend Bloed Analyse
 3. Energetische analyse

Wat betekent energetisch?

Het hele universum hangt aan elkaar door trillingen of frequenties. Dit betekent dat iedere stof, ieder lichaam en alle onderdelen daarvan een eigen specifieke frequentie of frequentiebereik hebben. Als duidelijk is welk onderdeel welke frequentie of frequentiebereik uitstraalt, kun je dit zichtbaar maken, met behulp van verschillende apparatuur.

De Energetisch Morfologische Bloedtest bestaat uit het analyseren en meten van reguliere waarden (met wat relevante toevoegingen) en van energetische waarden.

Wat wordt er onderzocht met de Energetisch Morfologische Bloedtest?

 • Vrije radicaal belasting
 • Leverbelasting
 • Darmverstoring (gedifferentieerd naar mycotische & dysbiotische belasting)
 • Parasietbelasting
 • Adrenale Status
 • pH balans
 • B12-status
 • Vitaminenpanel
 • Mineralenpanel
 • Spoorelementenpanel
 • Toxische belastng
 • Virale belasting
 • Bacteriële belasting
 • Geopatische stress
 • Pancreasinsufficiëntie

Tevens worden de reguliere waardes gemeten en geanalyseerd.

 • Trombocyten (aantal bloedplaatjes)
 • Rode bloedcellen (erytrocyten)
 • Witte bloedcellen (leukocyten)
 • Hemoblobine (Hb)
 • Hematociet (Ht)
 • Mean Corpuscular Volume (MCV)
 • Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

Wat zijn de voordelen van deze test voor jou?

 • De test geeft snel en veel informatie omtrent de status van jouw gezondheid en aanwezige gezondheidsproblemen;
 • De behandeling is vaak efficiënter en korter en leidt vrijwel altijd tot een goed en blijvend resultaat;
 • De test voorziet in een leefstijladvies, een voedingsadvies en een suppletieadvies;
 • De producten in het suppletieadvies zijn uitgetest en zijn dus passend voor jou;
 • De test is veel goedkoper dan normaal via laboratoriumonderzoek zou moeten worden betaald.

De Energetisch Morfologische Bloedtest aanvragen

Je kunt een Energetisch Morfologische Bloedtest aanvragen door een afspraak met me te maken.

Gemiddeld duurt het 2 weken voordat je de uitslag kunt verwachten.

Disclaimer

De adviezen die wij geven hebben een energetische en/of holistische insteek. De waarden in deze test kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld: Voor vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn, terwijl deze EMBTest® een deficiëntie aangeeft. EMBTest® doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. van deze EMBTest® vallen onder ‘natuurgerichte geneeswijzen’.

Hoe ik je kan helpen

Ik kan je inzicht geven in de factoren die invloed hebben op jouw gezondheid en op welke gebieden je macht hebt. Op deze manier begeleid ik je naar een gezonde leefstijl. Je blijft wel ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het resultaat. Jij moet het doen!

Ik kan je niet helpen als je:

 • Opzoek bent naar een wonderpil.
 • Snel resultaat wilt zonder veranderingen te willen doorvoeren in leefstijl.
 • Geen interesse hebt in de oorzaak van klachten.

Ik kan je wel helpen als je:

 • Leider wilt worden van je eigen gezondheid
 • Open staat voor nieuwe ideeën.
 • Snapt dat je zelf aan de slag moet om gezonder te leven
 • Graag hulp, tips en informatie wilt om zo een vliegende start te maken
Consult aanvragen